(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Face to face dopytovanie

Definícia pojmu Face to face dopytovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Face to face dopytovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Face to face dopytovanie“

Metóda zberu dát na základe individuálnych interview tvárou v tvár, spravidla podľa vopred pripraveného, štruktúrovaného dotazníka.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.