Extravilán

Definícia pojmu Extravilán v ekonomickom slovníku. Výraz Extravilán sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Reality.

Definícia výrazu „Extravilán“

nezastavané územie v rámci hraníc sídla