(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Externé hodnotenie

Definícia pojmu Externé hodnotenie v ekonomickom slovníku. Výraz Externé hodnotenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Externé hodnotenie“

hodnotenie vykonávané z iniciatívy RO, monitorovacieho výboru, centrálneho koordinačného orgánu a/alebo Európskej komisie externým nezávislým hodnotiteľom s ohľadom na účinnosť a účelnosť realizovaných opatrení;

Hodnotenie vykonávané z iniciatívy RO, monitorovacieho výboru, centrálneho koordinačného orgánu a/alebo Európskej komisie externým nezávislým hodnotiteľom s ohľadom na účinnosť a účelnosť realizovaných opatrení.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.