(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Expertná skupina Wima Koka

Definícia pojmu Expertná skupina Wima Koka v ekonomickom slovníku. Výraz Expertná skupina Wima Koka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Expertná skupina Wima Koka „

Správa skupiny Wima KokaExpertná skupina pod vedením bývalého holandského premiéra Wima Koka bola vytvorená na základe rozhodnutia Rady v marci 2004. Jej cieľom bolo zhodnotiť napĺňanie Lisabonskej stratégie a navrhnúť opatrenia, ktoré by lisabonský proces oživili, zvýšili jeho prioritu v politike národných vlád. Skupina v záverečnej správe predloženej na jeseň 2004 kritizuje pokračujúce zaostávanie členských krajín za lisabonskými cieľmi. Navrhla konkrétne opatrenia, ale aj zásadné kroky týkajúce sa Lisabonskej stratégie ako takej – zníženie počtu priorít a zaviazanie členských krajín vypracovať vlastné konkrétne národné plány lisabonských reforiem. Správa bola pre Komisiu podkladom pri návrhu reformy Lisabonskej stratégie začiatkom roku 2005.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.