Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Expertná skupina Wima Koka

Definícia pojmu Expertná skupina Wima Koka v ekonomickom slovníku. Výraz Expertná skupina Wima Koka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Expertná skupina Wima Koka „

Správa skupiny Wima KokaExpertná skupina pod vedením bývalého holandského premiéra Wima Koka bola vytvorená na základe rozhodnutia Rady v marci 2004. Jej cieľom bolo zhodnotiť napĺňanie Lisabonskej stratégie a navrhnúť opatrenia, ktoré by lisabonský proces oživili, zvýšili jeho prioritu v politike národných vlád. Skupina v záverečnej správe predloženej na jeseň 2004 kritizuje pokračujúce zaostávanie členských krajín za lisabonskými cieľmi. Navrhla konkrétne opatrenia, ale aj zásadné kroky týkajúce sa Lisabonskej stratégie ako takej – zníženie počtu priorít a zaviazanie členských krajín vypracovať vlastné konkrétne národné plány lisabonských reforiem. Správa bola pre Komisiu podkladom pri návrhu reformy Lisabonskej stratégie začiatkom roku 2005.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?