(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Expedičné doklady

Definícia pojmu Expedičné doklady v ekonomickom slovníku. Výraz Expedičné doklady sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Expedičné doklady „

Shipping Documents (expedičné doklady) – doklady, potvrdzujúce vyexpedovanie tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu. Faktoringová spoločnosť požaduje kópie týchto dokladov k pohľadávkam na ňu postúpených. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Shipping Documents.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.