expedičná plocha

Definícia pojmu expedičná plocha v ekonomickom slovníku. Výraz expedičná plocha sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „expedičná plocha“

Plocha na zhromažďovanie, prípravu, zostavovanie, váženie, počítanie, konzerváciu, kontrolu a výdaj prichystaného materiálu (tovaru).