(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

evaluácia

Definícia pojmu evaluácia v ekonomickom slovníku. Výraz evaluácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „evaluácia“

Proces hodnotenia (napr. výučby) zameraný na zlepšenie kvality evaluovanej inštitúcie alebo jej jednotlivej činnosti. Môže sa konať formou vnútornej alebo externej evaluácie. V evaluačnom procese by mala evaluačná skupina analyzovať silné a slabé stránky inštitúcie a vypracovať záverečnú správu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.