Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Európsky sociálny fond, ESF

Definícia pojmu Európsky sociálny fond, ESF v ekonomickom slovníku. Výraz Európsky sociálny fond, ESF sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Európsky sociálny fond, ESF“

Finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti zlepšovaním podmienok pre zamestnanosť a tvorbu pracovných príležitostí, podporou vyššej úrovne zamestnanosti.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?