(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Európsky sociálny fond, ESF

Definícia pojmu Európsky sociálny fond, ESF v ekonomickom slovníku. Výraz Európsky sociálny fond, ESF sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Európsky sociálny fond, ESF“

Finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti zlepšovaním podmienok pre zamestnanosť a tvorbu pracovných príležitostí, podporou vyššej úrovne zamestnanosti.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.