Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Európsky poľnohospodársky vyrovnávací

Definícia pojmu Európsky poľnohospodársky vyrovnávací v ekonomickom slovníku. Výraz Európsky poľnohospodársky vyrovnávací sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Európsky poľnohospodársky vyrovnávací“

(usmerňovací, poradenský, orientačný) a garančný fond, EAGGF – Financuje spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ. Jeho účelom je poskytnúť trhovú podporu a podporovať štrukturálne reformy v poľnohospodárstve. Je rozdelený do dvoch sekcií: garančná sekcia financuje opatrenia cenovej podpory a exportných dotácií, aby sa zabezpečili výrobcom stabilné ceny, kým vyrovnávacia (poradenská, orientačná) sekcia poskytuje dotácie pre racionalizačné schémy, modernizácie a štrukturálne zlepšenia farmárenia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?