(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Európska trojka

Definícia pojmu Európska trojka v ekonomickom slovníku. Výraz Európska trojka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Európska trojka“

Ruské slovo trojka označuje sane ťahané troma koňmi. V EÚ znamená skupinu troch, ktorá pozostáva zo zástupcu krajiny terajšieho, predchádzajúceho a nasledujúceho predsedníctva. Táto skupina je najčastejšie aktívna v oblasti zahraničných vzťahov pri zabezpečovaní kontinuity z jedného predsedníctva na druhé. Prvýkrát bola trojka zavedená v r. 1977 ako operačná nevyhnutnosť v oblasti európskej politickej spolupráce. Na bruselskom stretnutí Európskej rady v decembri 1993 sa rozhodlo, že od r. 1996 sa zavedie taký systém rotácie predsedníctva, ktorý zabezpečí, aby bol v každej trojke minister jedného z veľkých členských štátov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.