Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Európska dohoda

Definícia pojmu Európska dohoda v ekonomickom slovníku. Výraz Európska dohoda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Európska dohoda“

Európske dohody o pridružení (označované tiež ako asociačné dohody) boli uzatvorené preto, aby mohli krajiny strednej a východnej Európy posilniť svoje ekonomické a politické vzťahy s EÚ. Prvé boli podpísané v r. 1991 s Česko-Slovenskom, Poľskom, a Maďarskom. Európske dohody s Maďarskom a Poľskom vstúpili do platnosti vo februári 1994, s Bulharskom a Rumunskom vo februári 1995. Rozpad ČSFR k 1. januáru 1993 viedol k uzatvoreniu nových dohôd s nástupníckymi štátmi, čiže s Českom a Slovenskom. Európska dohoda o pridružení Slovenska k EÚ bola podpísaná 4. 10. 1993 a vstúpila do platnosti vo februári 1995. Dôležitou črtou európskych dohôd je dôraz, aký sa kladie na inštitúcie a procedúry umožňujúce politický dialóg. Všetky dohody stanovujú progresívne odstránenie prekážok ekonomickej a technickej spolupráce či finančnej pomoci. Hlavným problémom ED je vytvorenie zóny voľného obchodu medzi EÚ a asociovanými štátmi v priebehu desiatich rokov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?