Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

európska asociácia identifikácie výrobkov čiarovým kódom –

Definícia pojmu európska asociácia identifikácie výrobkov čiarovým kódom – v ekonomickom slovníku. Výraz európska asociácia identifikácie výrobkov čiarovým kódom – sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „európska asociácia identifikácie výrobkov čiarovým kódom – „

european article number association – Medzinárodná inštitúcia zodpovedná za uplatňovanie systému identifikácie výrobkov čiarovým kódom /European article numbering (EAN)/. Má pobočky v mnohých krajinách ako napr. : CCG v Nemecku, DCC v Japonsku, ANA vo Veľkej Británii. Poznámka: Severoamerická inštitúcia, zodpovedná za identifikáciu výrobkov čiarovým kódom (UPC kódovanie, ktoré je po technickej stránke podsúborom EAN), sa nazýva Uniform Code Council.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?