(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

európska asociácia identifikácie výrobkov čiarovým kódom –

Definícia pojmu európska asociácia identifikácie výrobkov čiarovým kódom – v ekonomickom slovníku. Výraz európska asociácia identifikácie výrobkov čiarovým kódom – sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „európska asociácia identifikácie výrobkov čiarovým kódom – „

european article number association – Medzinárodná inštitúcia zodpovedná za uplatňovanie systému identifikácie výrobkov čiarovým kódom /European article numbering (EAN)/. Má pobočky v mnohých krajinách ako napr. : CCG v Nemecku, DCC v Japonsku, ANA vo Veľkej Británii. Poznámka: Severoamerická inštitúcia, zodpovedná za identifikáciu výrobkov čiarovým kódom (UPC kódovanie, ktoré je po technickej stránke podsúborom EAN), sa nazýva Uniform Code Council.

Už ste čítali?