(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

európska asociácia identifikácie výrobkov čiarovým kódom –

Definícia pojmu európska asociácia identifikácie výrobkov čiarovým kódom – v ekonomickom slovníku. Výraz európska asociácia identifikácie výrobkov čiarovým kódom – sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „európska asociácia identifikácie výrobkov čiarovým kódom – „

european article number association – Medzinárodná inštitúcia zodpovedná za uplatňovanie systému identifikácie výrobkov čiarovým kódom /European article numbering (EAN)/. Má pobočky v mnohých krajinách ako napr. : CCG v Nemecku, DCC v Japonsku, ANA vo Veľkej Británii. Poznámka: Severoamerická inštitúcia, zodpovedná za identifikáciu výrobkov čiarovým kódom (UPC kódovanie, ktoré je po technickej stránke podsúborom EAN), sa nazýva Uniform Code Council.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.