(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Europe de patries

Definícia pojmu Europe de patries v ekonomickom slovníku. Výraz Europe de patries sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Europe de patries“

doslovne Európa vlastí (národných štátov). Slovné spojenie, ktoré sa pripisuje francúzskemu prezidentovi Charlesovi de Gaullovi. Predstavuje model európskej spolupráce, v ktorom proces rozhodovania odzrkadľuje svojprávne postavenie štátov v rámci systému. V tomto zmysle sa používa pojem medzivládnosť s minimálnymi inštitúciami a kompetenciami.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.