(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Europe a la carte

Definícia pojmu Europe a la carte v ekonomickom slovníku. Výraz Europe a la carte sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Europe a la carte“

slovné spojenie odvodené od výberu podľa jedálneho lístka ; jeho obsah je podobný obsahu pojmu variabilná geometria. Europe à la carte je model európskej integrácie, v ktorom každý členský štát od prípadu k prípadu rozhodne, či sa zúčastní alebo nezúčastní tej-ktorej aktivity EÚ. V podstate ide o zapojenie sa len do tých oblastí integrácie, ktoré jednotlivým krajinám vyhovujú.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.