(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Európa dvoch/viacerých rýchlostí

Definícia pojmu Európa dvoch/viacerých rýchlostí v ekonomickom slovníku. Výraz Európa dvoch/viacerých rýchlostí sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Európa dvoch/viacerých rýchlostí“

Po prvýkrát sa toto spojenie spomína v Tindemansovej správe z r. 1975. Ide v nej o fakt, že všetky štáty nie sú ochotné a schopné napredovať v integrácii rovnako rýchlo. Preto by sa mali nájsť mechanizmy umožňujúce členským štátom, ktoré chcú pokračovať v integrácii, aby postupovali bez zábran zo strany ostatných štátov. Tempo napredovania sa môže meniť od prípadu k prípadu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.