Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

ETL

Definícia pojmu ETL v ekonomickom slovníku. Výraz ETL sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „ETL“

skratka pre Extract, Transform a Load – proces, v ktorom sa dáta načítavajú z interných aj externých dátových zdrojov, čistia a upravujú sa, a potom sa ukladajú do databázy DWH. Tento proces sa nazýva aj dátová pumpa. Tieto procesy prebiehajú v pravidelných intervaloch. Do DWH sa načítavajú iba selektívne vybrané dáta, ktoré sú významné pre riadiace a rozhodovacie procesy.

Ak sa dáta načítavajú z interných aj externých dátových zdrojov, čistia a upravujú sa, a potom sa ukladajú do databázy DWH,

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?