Etika

Definícia pojmu Etika v ekonomickom slovníku. Výraz Etika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Peniaze.

Definícia výrazu „Etika“

Súbor morálnych zásad alebo presvedčení, ktorým jednotlivec podriaďuje svoje konanie.