(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Etika

Definícia pojmu Etika v ekonomickom slovníku. Výraz Etika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Peniaze.

Definícia výrazu „Etika“

Súbor morálnych zásad alebo presvedčení, ktorým jednotlivec podriaďuje svoje konanie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.