Esentialia negotii

Definícia pojmu Esentialia negotii v ekonomickom slovníku. Výraz Esentialia negotii sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Právo.

Definícia výrazu „Esentialia negotii“

základné, podstatné náležitosti zmluvy, právneho úkonu, ktoré sú nevyhnutné pre jej platnosť