Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Eonia

Definícia pojmu Eonia v ekonomickom slovníku. Výraz Eonia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Eonia „

Euro OverNight Index Average – je referenčná sadzba pre skutočne realizované jednodňové obchody v euro. Vypočíta sa ako vážený priemer všetkých úrokových sadzieb jednodňových úložiek, ktoré sa uskutočnili na medzibankovom trhu eurozóny. Popri sadzbe Euribor® predstavuje najdôležitejšiu referenčnú sadzbu používanú na peňažných a kapitálových trhoch v eurozóne. Výpočet realizuje Európska centrálna banka.

Referenčná úroková sadzba meny EURO na jednodňové peniaze (overnight).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?