(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Eonia

Definícia pojmu Eonia v ekonomickom slovníku. Výraz Eonia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Eonia „

Euro OverNight Index Average – je referenčná sadzba pre skutočne realizované jednodňové obchody v euro. Vypočíta sa ako vážený priemer všetkých úrokových sadzieb jednodňových úložiek, ktoré sa uskutočnili na medzibankovom trhu eurozóny. Popri sadzbe Euribor® predstavuje najdôležitejšiu referenčnú sadzbu používanú na peňažných a kapitálových trhoch v eurozóne. Výpočet realizuje Európska centrálna banka.

Referenčná úroková sadzba meny EURO na jednodňové peniaze (overnight).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.