Emitent

Definícia pojmu Emitent v ekonomickom slovníku. Výraz Emitent sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika.

Definícia výrazu „Emitent „

Subjekt vydávajúci cenný papier, pri akciách ide o akciovú spoločnosť, pri dlhopisoch spravidla o podnik alebo štát, ktorí sa ich vydaním stávajú dlžníkmi.