(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

ekosystém

Definícia pojmu ekosystém v ekonomickom slovníku. Výraz ekosystém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „ekosystém“

je geograficky vyčlenený systém vzájomne interagujúcich živých organizmov a ich fyzického prostredia. Ekosystém je otvorený systém, čo znamená, že medzi ekosystémom a jeho okolím prebieha neustála výmena energie a chemických látok. Základnými procesmi v ekosystéme sú procesy toku a prenosu energie, kolobehu látok a procesy riadenia (genetické informácie organizmov). Príkladom ekosystému je napr. listnatý les alebo vlhké nekosené lúky.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.