(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Ekonomika

Definícia pojmu Ekonomika v ekonomickom slovníku. Výraz Ekonomika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonómia.

Definícia výrazu „Ekonomika“

predstavuje oblasť spoločenskej praxe zameranú na cieľavedomú hospodársku činnosť. Hovoríme preto o ekonomike štátu, ekonomike podniku, priemyslu, poľnohospodárstva a pod.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.