Ekonomický migrant

Definícia pojmu Ekonomický migrant v ekonomickom slovníku. Výraz Ekonomický migrant sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Ekonomický migrant“

človek, ktorý opúšťa krajinu pôvodu v snahe zlepšiť svoju ekonomickú situáciu, ktorá je v danej krajine nedostačujúca.