Ekonomická samostatnosť

Definícia pojmu Ekonomická samostatnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Ekonomická samostatnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Makroekonómia.

Definícia výrazu „Ekonomická samostatnosť“

podnik sám rozhoduje ohľadom otázok Čo?, Ako?, Pre koho?