(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Ekonómia

Definícia pojmu Ekonómia v ekonomickom slovníku. Výraz Ekonómia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonómia, Financie.

Definícia výrazu „Ekonómia“

pochádza z gréckeho slova (oikos-dom, nomos-riadiť). Jadrom ekonómie je štúdium správania sa podnikov ako výrobcov, domácností a jednotlivcov ako spotrebiteľov.

Spoločenská veda, ktorá skúma motívy a spôsoby rozhodovania jednotlivcov a spoločnosti ako celku o alternatívnom využití vzácnych výrobných zdrojov. Spôsoby rozdeľovania vyrobených statkov na súčasnú a budúcu spotrebu medzi rozličné skupiny obyvateľstva a výmenné procesy, ku ktorým pri tom dochádza. Ústredným problémom ekonómie je problém voľby a problém rozhodovania o použití obmedzených zdrojov. Zaoberá sa najvšeobecnejšími zákonitosťami ekonomického života spoločnosti, popisuje abstraktné mechanizmy ich fungovania, ktoré pomáhajú pochopiť logiku reálnych ekonomických procesov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.