Ekonometrický model s dvomi premennými

Definícia pojmu Ekonometrický model s dvomi premennými v ekonomickom slovníku. Výraz Ekonometrický model s dvomi premennými sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Ekonometrický model s dvomi premennými“

Ekonometrický model s dvomi premennými je model, ktorý obsahuje jednu závisle premennú a jednu nezávisle premennú. Pozrite si tiež aj Predpoklady lineárneho ekonometrického modelu s dvomi premennými.