Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Ekonometrický model

Definícia pojmu Ekonometrický model v ekonomickom slovníku. Výraz Ekonometrický model sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Ekonometrický model“

Ekonometrickým modelom budeme nazývať zjednodušenú matematicko-štatistickú reprezentáciu reálneho ekonomického javu, vzťahu alebo procesu. Jedná sa o symbolický model prevažne deskriptívneho charakteru, ktorý pomocou algebrických vzťahov popisuje a reprezentuje základnú ekonomickú hypotézu. Pozrite si tiež aj Predpoklady lineárneho ekonometrického modelu s dvomi premennými.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?