Eisenhowerov princíp

Definícia pojmu Eisenhowerov princíp v ekonomickom slovníku. Výraz Eisenhowerov princíp sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Eisenhowerov princíp“

Rozdelenie úloh podľa dôležitosti a naliehavosti.