ECTS

Definícia pojmu ECTS v ekonomickom slovníku. Výraz ECTS sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „ECTS“

European Credit Transfer System – európsky systém prenosu kreditov. Od roku 1989/90 pilotný projekt programu Erasmus, ktorý sa ujal a rozšíril prakticky do celej Európy. Iné modifikácie: CATS (Credit Accumulation and Transfer System – systém akumulácie a prenosu kreditov) alebo EUROCATS.