ECGD

Definícia pojmu ECGD v ekonomickom slovníku. Výraz ECGD sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „ECGD“

(Export Credit Guarantee Department) – ECGD (Export Credit Guarantee Department) – britská agentúra pre poistenie exportných úverov. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Export Credit Guarantee Department.