(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Durácia

Definícia pojmu Durácia v ekonomickom slovníku. Výraz Durácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Durácia“

miera citlivosti cien dlhopisov na zmeny úrokovej miery. Je to miera priemernej doby predchádzajúcej platbám do splatnosti jednotlivých dlhopisov. Určuje sa v rokoch. Čím je durácia portfólia vyššia, tým sa i miera citlivosti dlhopisov na tieto zmeny zvyšuje.

Miera citlivosti cien dlhopisov na zmeny úrokovej miery.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.