Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Durácia

Definícia pojmu Durácia v ekonomickom slovníku. Výraz Durácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Durácia“

miera citlivosti cien dlhopisov na zmeny úrokovej miery. Je to miera priemernej doby predchádzajúcej platbám do splatnosti jednotlivých dlhopisov. Určuje sa v rokoch. Čím je durácia portfólia vyššia, tým sa i miera citlivosti dlhopisov na tieto zmeny zvyšuje.

Miera citlivosti cien dlhopisov na zmeny úrokovej miery.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?