druhý zdroj

Definícia pojmu druhý zdroj v ekonomickom slovníku. Výraz druhý zdroj sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „druhý zdroj“

Výber a spolupráca s jedným dodávateľom na doplnenie hlavného dodávateľa pre určitý výrobok.