(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

druh tovaru

Definícia pojmu druh tovaru v ekonomickom slovníku. Výraz druh tovaru sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „druh tovaru“

Množstvo produktov jedného druhu, ktoré je možné samostatne identifikovať a ktoré v určitom časovom období považujeme za predmet aktuálnej alebo potenciálnej obchodnej činnosti. Poznámky: 1. Táto jednotka sa zrodí vtedy, keď produkty môžeme samostatne identifikovať, zvyčajne je to vtedy, keď presne určíme jeho veličinu; 2. Kedykoľvek je druh tovaru rozčlenený, zlúčený s iným druhom tovaru alebo premiestnený, vtedy sa zrodí nový druh tovaru. Pôvodný druh tovaru zaniká iba vtedy, keď je vylúčený z informačného systému. Tento druh tovaru možno nebude rozčlenený alebo zlúčený na samostatne poznateľné druhy tovaru; 3. Odlišné statusy na druh tovaru môžu byť presne určené odlišnými združenými veličinami (atribútmi) (napr. doporučené množstvo, prijaté množstvo atď.); 4. Kvantitatívna možnosť podľa jednotky merania neznamená odlišný druh tovaru.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.