druh dopravy

Definícia pojmu druh dopravy v ekonomickom slovníku. Výraz druh dopravy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „druh dopravy“

Doprava uskutočňovaná určitým druhom dopravného prostriedku alebo dopravného zariadenia bez ohľadu na organizačné začlenenie.