Drill-down alebo vnorenie

Definícia pojmu Drill-down alebo vnorenie v ekonomickom slovníku. Výraz Drill-down alebo vnorenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Drill-down alebo vnorenie“

Pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zhora nadol.