(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

DRC

Definícia pojmu DRC v ekonomickom slovníku. Výraz DRC sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „DRC“

Danube Rectors‘ Conference – konferencia rektorov podunajských štátov. Vznikla v roku 1983 z iniciatívy rektorov univerzít v Ulme, Linzi, Viedni a Budapešti a postupne sa rozšírila na 13 krajín a 44 vysokoškolských ustanovizní.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.