(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dozorný orgán nad poisťovníctvom

Definícia pojmu Dozorný orgán nad poisťovníctvom v ekonomickom slovníku. Výraz Dozorný orgán nad poisťovníctvom sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo, Poistenie.

Definícia výrazu „Dozorný orgán nad poisťovníctvom“

Orgán štátnej správy alebo nezávislá inštitúcia, ktorá kontroluje dodržiavanie zákonov o poisťovníctve a ďalších právnych predpisov. Vydáva licencie (povolenia) na výkon poisťovacej a zaisťovacej činnosti, schvaľuje všeobecné poistné podmienky, navrhuje právne normy v oblasti poisťovníctva. Jeho zmyslom je predovšetkým ochrana oprávnených záujmov poistených. V zmysle zákona o poisťovníctve vykonáva funkciu dozorného orgánu Národná banka Slovenska.

Orgán štátnej správy alebo nezávislá inštitúcia, ktorá kontroluje dodržiavanie zákonov o poisťovníctve a ďalších právnych predpisov. Vydáva licencie (povolenia) na výkon poisťovacej a zaisťovacej činnosti, schvaľuje všeobecné poistné podmienky. Navrhuje právne normy v oblasti poisťovníctva. Jeho zmyslom je predovšetkým ochrana oprávnených záujmov poistených. V zmysle zákona o poisťovníctve vykonáva funkciu dozorného orgánu – dozor nad poisťovníctvom pre územie SR ministerstvo financií SR (označuje sa tiež ako štátny dozor).

orgán štátnej správy, ktorý kontroluje dodržiavanie zákonov o poisťovníctve a ďalších právnych predpisov. Funkciu dozorného orgánu v SR vykonáva Úrad pre finančný trh.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.