Dozor nad poisťovníctvom

Definícia pojmu Dozor nad poisťovníctvom v ekonomickom slovníku. Výraz Dozor nad poisťovníctvom sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Dozor nad poisťovníctvom“

Inštitúcia dohliadajúca na správne fungovanie poisťovníctva.