(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dopravný prostriedok

Definícia pojmu dopravný prostriedok v ekonomickom slovníku. Výraz dopravný prostriedok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „dopravný prostriedok“

Uskutočňuje pohybom prepravu. Obvykle členenie dopravných prostriedkov na cestné, koľajové, vodné, vzdušne a nekonvenčné je účelne doplniť o hľadisko realizácie ložných operácií a rozlišovať dopravné prostriedky, ktoré sú pri ložných operáciách obsluhované samostatnými manipulačnými prostriedkami či zariadeniami, poprípade ručne a dopravné prostriedky samoobslužné, t. j. konštrukčne prispôsobené k autonómnemu uskutočňovaniu ložných operácií alebo vybavené prídavným zariadením pre ložné operácie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.