(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dopravná kapacita

Definícia pojmu dopravná kapacita v ekonomickom slovníku. Výraz dopravná kapacita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „dopravná kapacita“

Ukazovateľ vyjadrujúci kapacitu jednotlivých dopravných ciest alebo smerov; vyjadruje počet dopravných prostriedkov, ktoré môžu prejsť danou dopravnou cestou a jej zariadením za 24 h.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.