(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dopravca

Definícia pojmu dopravca v ekonomickom slovníku. Výraz dopravca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Železničná logistika, Logistika.

Definícia výrazu „dopravca“

Prevádzkovateľ dopravy, resp. dopravných prostriedkov (spravidla ich vlastník alebo nájomca), uskutočňujúci vlastnú premiestňovaciu činnosť v priestore a čase, predávajúci dopravných činností či prepravných služieb. Výber dopravcu pre logistický reťazec sa riadi hľadiskami spoľahlivosti, ceny, geografického pokrytia, bezpečnosti zásielok a disponibility parku dopravných prostriedkov.

Prevádzkovateľ dopravy pre cudziu potrebu a jeden z účastníkov prepravného vzťahu. Na trhu dopravy vystupuje s ponukou dopravných služieb.

Prevádzkovateľ dopravy, resp. dopravných prostriedkov (spravidla ich vlastník alebo nájomca), uskutočňujúci vlastnú premiestňovaciu činnosť v priestore a čase, predávajúci dopravných činností či prepravných služieb.

Už ste čítali?