Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dopravca

Definícia pojmu dopravca v ekonomickom slovníku. Výraz dopravca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Železničná logistika, Logistika.

Definícia výrazu „dopravca“

Prevádzkovateľ dopravy, resp. dopravných prostriedkov (spravidla ich vlastník alebo nájomca), uskutočňujúci vlastnú premiestňovaciu činnosť v priestore a čase, predávajúci dopravných činností či prepravných služieb. Výber dopravcu pre logistický reťazec sa riadi hľadiskami spoľahlivosti, ceny, geografického pokrytia, bezpečnosti zásielok a disponibility parku dopravných prostriedkov.

Prevádzkovateľ dopravy pre cudziu potrebu a jeden z účastníkov prepravného vzťahu. Na trhu dopravy vystupuje s ponukou dopravných služieb.

Prevádzkovateľ dopravy, resp. dopravných prostriedkov (spravidla ich vlastník alebo nájomca), uskutočňujúci vlastnú premiestňovaciu činnosť v priestore a čase, predávajúci dopravných činností či prepravných služieb.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?