(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dokumentárny akreditív

Definícia pojmu Dokumentárny akreditív v ekonomickom slovníku. Výraz Dokumentárny akreditív sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Dokumentárny akreditív „

Documentary Letter of Credit (dokumentárny akreditív) – je rozšíreným nástrojom pre platby realizované v medzinárodnom obchode a zabezpečuje v prípade dodržania zmluvných záväzkov (kontraktu a akreditívnych podmienok) platby pre predávajúceho. Spĺňa niekoľko funkcií, ako funkciu zaistenia platby pre predávajúceho – exportéra, platobnú funkciu, funkciu zabezpečenia dodávky tovaru pre kupujúceho – importéra a úverovú, resp. finančnú funkciu – t. j. ak banka, ktorá otvorila akreditív nepožaduje od importéra okamžité krytie, vzniká avalový úver, a importér si zachováva svoju likviditu až do využitia akreditívu. Na dokumentárnom akreditíve sa zúčastňujú príkazca (kupujúci – importér), ktorý dáva príkaz na otvorenie akreditívu svojej banke spolu s podmienkami pre plnenie akreditívneho záväzku; ďalej beneficient (spravidla predávajúci – exportér) a banka, ktorá buď avizuje alebo potvrdzuje otvorenie akreditívu v prospech exportéra. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Documentary Letter of Credit.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.