Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dokumentácia Systému manažérstva kvality

Definícia pojmu Dokumentácia Systému manažérstva kvality v ekonomickom slovníku. Výraz Dokumentácia Systému manažérstva kvality sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Dokumentácia Systému manažérstva kvality“

Predstavuje súbor požiadaviek, procesov, dokumentov prijatých a riadených organizáciou v zmysle normy ISO 9001:2000. Dokumentáciou systému manažérstva kvality sa rozumejú Politika kvality, Ciele kvality, Príručka kvality – ako aj najvyššia úroveň, ďalej interné dokumenty a technologické postupy.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?