(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dokumentácia Systému manažérstva kvality

Definícia pojmu Dokumentácia Systému manažérstva kvality v ekonomickom slovníku. Výraz Dokumentácia Systému manažérstva kvality sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Dokumentácia Systému manažérstva kvality“

Predstavuje súbor požiadaviek, procesov, dokumentov prijatých a riadených organizáciou v zmysle normy ISO 9001:2000. Dokumentáciou systému manažérstva kvality sa rozumejú Politika kvality, Ciele kvality, Príručka kvality – ako aj najvyššia úroveň, ďalej interné dokumenty a technologické postupy.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.