Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dokumentácia SMK

Definícia pojmu Dokumentácia SMK v ekonomickom slovníku. Výraz Dokumentácia SMK sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Dokumentácia SMK“

Všetky požiadavky, procesy a predpisy prijaté organizáciou pre vlastný SMK sa majú usporiadane a systematicky dokumentovať vo forme písomných zásad a postupov. Dokumentácia SMK má 3 úrovne: Politika kvality, Ciele kvality, Príručka kvality Organizačné smernice, postupy, záznamy Technologické postupy, Bezpečnostné prepisy, interné smernice

Všetky požiadavky, procesy a predpisy prijaté organizáciou pre vlastný SMK sa majú usporiadane a systematicky dokumentovať vo forme písomných zásad a postupov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?