(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Doklady potrebné k návrhu na registráciu združenia obcí

Definícia pojmu Doklady potrebné k návrhu na registráciu združenia obcí v ekonomickom slovníku. Výraz Doklady potrebné k návrhu na registráciu združenia obcí sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Doklady potrebné k návrhu na registráciu združenia obcí“

– zmluva o založení združenia, uznesenie o schválení zmluvy obcami, oznámenie o splnomocnencovi oprávneného konať v mene združenia obcí, stanovy združenia, meno a adresa osoby splnomocnenej na podanie návrhu na registráciu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.