Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dohoda o spolupráci medzi certifikačným orgánom a platobnou jednotkou

Definícia pojmu Dohoda o spolupráci medzi certifikačným orgánom a platobnou jednotkou v ekonomickom slovníku. Výraz Dohoda o spolupráci medzi certifikačným orgánom a platobnou jednotkou sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Dohoda o spolupráci medzi certifikačným orgánom a platobnou jednotkou“

správna dohoda uzavretá medzi certifikačným orgánom a platobnou jednotkou, ktorá definuje úlohy a zodpovednosti certifikačného orgánu a platobnej jednotky pri finančnom riadení, správe a kontrole prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie a stanovuje zásady spolupráce pri plnení týchto úloh.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?