dohoda kyoto

Definícia pojmu dohoda kyoto v ekonomickom slovníku. Výraz dohoda kyoto sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Clá.

Definícia výrazu „dohoda kyoto“

Dohoda pre Radu medzinárodnej colnej spolupráce, uzatvorená v Kyote v roku 1973 na zjednodušenie a harmonizáciu národných colných procedúr.