dodávkový cyklus

Definícia pojmu dodávkový cyklus v ekonomickom slovníku. Výraz dodávkový cyklus sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „dodávkový cyklus“

Čas ktorý uplynie medzi dvoma za sebou nasledujúcimi dodávkami toho istého výrobku, pokiaľ obidve dodávky nepredstavujú jednu dodávku časovo rozdelenú z dopravných a expedičných dôvodov.