(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dodávka podľa rozpisu

Definícia pojmu dodávka podľa rozpisu v ekonomickom slovníku. Výraz dodávka podľa rozpisu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „dodávka podľa rozpisu“

Tovarový prvok, ktorý bude odberateľovi dodávaný podľa rozpisu. Poznámky: Dodávka podľa rozpisu je totožná úplne, alebo z časti s objednávacou líniou (order line). Rozpis zahŕňa známy dátum dodávky. V kontexte fyzickej distribúcie, dodávka podľa rozpisu taktiež môže znamenaťzoskupovanie objednávok odberateľa (zvyčajne jedenkrát do týždňa) do vopred stanovených miest určenia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.