(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dodatok k poistnej zmluve

Definícia pojmu Dodatok k poistnej zmluve v ekonomickom slovníku. Výraz Dodatok k poistnej zmluve sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Dodatok k poistnej zmluve“

Upravuje obsah pôvodného znenia poistnej zmluvy. Bez vlastnej poistnej zmluvy nie je právne účinný a musí byť jej neoddeliteľnou súčasťou.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.